E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Bireysel emekliliğe 100 TL yatırana 25 TL de devletten
  27.04.2012


Ekonomi yönetimi tasarrufa teşvik paketini açıkladı. Geniş kapsamlı hazırlanan paketle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni uygulamaya geçildi. Devletin katkı oranının % 25 olacağı Bireysel Emeklilik’le tasarrufların artması sağlanacak. 


Yerli ve yabancı yatırımcılar için hazırlanan ‘teşvik paketinin’ ardından bir teşvik paketi de vatandaşlara geldi. Hükümet, tasarruf oranını yükseltmek için ‘tasarrufa teşvik paketi’ hazırladı. Pakette, bireysel emekliği (BES) özendirmek için, vatandaşın 100 liralık ödemesinin yanına devletin 25 lira katkı yapması getirildi. Ayrıca aynı pakette, fonlardaki hisse senetlerinin de stopajları sıfırlanırken, Türkiye’de kurulacak fon yöneticilerinin de yurt dışında elde edecekleri gelirlerden vergi alınmaması öngörüldü. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de pakette yer alan düzenlemeleri dün düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna açıkladı. Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “Düzenlemeleri imzaya açtık, hatta tamamlanmış olması  gerekir. BES, sigortacılık sektörü, Hazine tarafından kira sertifikası ihracı, bireysel katılım sermayesi sisteminin esaslarının oluşturulması, girişim sermayesinin desteklenmesi ve fonlama maliyetinin uzatılması konularında düzenlemeler öngörülüyor” dedi. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni bir sisteme geçildiğini aktaran Babacan, sistemde artık devlet katkı payı esasını getirdiklerini ifade etti. Babacan, halen mevcut bireysel emeklilik sisteminde ‘vergi indirimi’ şeklinde destek sağlandığını belirterek, bu sistemin devlet katkısı şekline dönüştürüldüğünü söyledi.

Katkıya 3 yıl dokunulmayacak

Babacan “Mevcut sistemde bireysel emekliliğe girenlerin yüzde 65’i teşvikten yararlanamıyor. Yeni sistemde ise herkes faydalanacak. Artık devlet katkısı esasını getiriyoruz. Devlet katkısının oranı yüzde 25 olacak, yani ayda sisteme 100 lira para yatıran vatandaşımızın, o 100 lirasının yanına bir de devlet 25 lira koyacak” dedi. Ancak burada üst limitimiz var. Devlet katkısı tutarı yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25’i ile sınırlı olacak” dedi. Babacan, devlet katkı paylarına 3 yıl boyunca dokunulamayacağını da ifade ederek, 3. yılın sonunda katkı payının yüzde 15’lik, 6. yılın sonunda yüzde 35’lik, 10 yılın sonunda ise yüzde 60’lık kısmının tahsil edilebileceğini bildirdi. Babacan, emeklilik halinde ise katkı payının tamamının ödeneceğini vurguladı.

UZUN VADELİ MEVDUATA VERGİ TEŞVİĞİ

TASARRUF oranlarının tarihi düşük seviyeye gerilemesinin ardından ekonomi yönetiminin hazırladığı pakette, mevduat ve hisse senetlerinin vergilendirmeleriyle ilgili düzenlemelere de yer verildi. Babacan, mevduatta stopaj oranının vadeye göre farklılaştırılması için Bakanlar Kurulu’na yetki verildiğini belirterek, kısa vadeli mevduata yüksek, uzun vadeli mevduata ise düşük stopaj uygulanacağını kaydetti.

PORTFÖYDE YÜZDE 75 HİSSEYE SIFIR STOPAJ

BABACAN, halen hisse senetleri üzerindeki stopajın sıfır olduğunu hatırlatarak, portföy yatırımlarında da portföyün yüzde 75’inin hisse senedi olması durumunda stopajın sıfırlanacağını bildirdi.

Yurt dışından getirilen her cep telefonuna 100 TL harç

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasarruf paketi ve torba yasada yer alan vergi düzenlemeleri hakkında bilgi verdi. Şimşek, getirilen düzenlemeler arasında vatandaşın hayatını kolaylaştıracak ve cari işlemler açığını düşürecek hükümlerin bulunduğunu kaydetti. Bu düzenlemelerin başında yurt dışında yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından 100 liralık harç alınması geldiğini ifade eden Şimşek, bu kapsamda yılda 1 milyona yakın telefonun getirildiğini söyledi. Şimşek, cep telefonlarında sim kartı ücreti olarak bilinen makineler arasındaki 37 liralık sabit ücretin de kaldırılacağını bildirdi.

FAZLA VERGİYE FAİZ

Şimşek, Cumhuriyet tarihinde ilk kez vatandaşlardan yersiz tahsil edilen vergilerin bundan sonraki süreçte faizi ile iade edileceğini bildirdi. Bazen mükelleflerin, bazen de idarenin hataları nedeniyle fazladan tahsilat yapıldığını ifade eden Şimşek, bu tür fazladan ödemelerden halen yüzde 12 olan tecil faizi baz alınacağını kaydetti.

HURDA ARAÇ VERGİSİNE KISMİ AF

Şimşek, 20 yaşın üzerindeki hurda araçların vergi alacaklarının bir kısmının silineceğini kaydetti. Birçok hurda aracın vergi borcu nedeniyle hurdaya ayrılamadığını ifade eden Şimşek, bu tip araçların vergi borçlarının ana parasının yüzde 25’inin ödenmesi halinde geri kalan borçlarının silineceğini bildirdi. Şimşek, söz konusu düzenlemeden binek araçların da yararlanacağını söyledi.

SİGARANIN VERGİSİ DEĞİŞİYOR

Bakan Mehmet Şimşek, yine pakette, tütün mamüllerinden alınan vergide sistem değişikliğine gidildiğini vurguladı. Şimşek, paket başı maktu vergi uygulamasına içeren yeni model getirileceğini ifade ederek, yeni modelin sigaradaki vergi artışına yol açmayacağını söyledi.

ESNAFA VERGİ MÜJDESİ

Pakette esnaflarla ilgili vergi düzenlemelerine de yer verildi. Buna göre, basit usulden gerçek usule geçen esnaflar isterlerse tekrar basit usule dönebilecekler. Kaybolan sanat dallarında faaliyet gösteren esnaflar da vergiden muaf belgesi alabilecek. Bu yöntemle binlerce küçük esnaf vergi ödemeyecek.

REZİDANSLARA YÜKSEK VERGİ

Pakette, kira vergisi ile konut satışlarından alınan KDV’de de değişikliğe gidildi. Şimşek, halen 148 metrekareye kadar olan konutlardan yüzde 1, bunun üzerindeki konutlardan ise yüzde 18 KDV alındığını belirterek, yeni dönemde birim değerlerin esas alınacağını kaydetti. Şimşek “1 milyon liraya satılan 1+1 dairenin vergisi yüzde 1 olarak tahsil ediliyor. Yeni sistemde bu olmayacak. Değer baz alınacak” dedi. Şimşek ayrıca, yıllık geliri 88 bin liraya geçen mükelleflere de kira vergisindeki 2 bin 800 liralık istisnanın uygulanmayacağını kaydetti.

STRATEJİK YATIRIMLARA KDV İADESİ

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyük ve strateji yatırımlara KDV iadesi getirdiklerini belirterek, 500 milyon liranın üzerindeki sabit yatırımlarda, inşaat işleri nedeniyle yapılan harcamaların da iade kapsamına alındığını kaydetti. Bakan Mehmet Şimşek, ilk kez böyle bir düzenleme yaptıklarını ifade ederek, “Amacımız stratejik yatırımların ciddi bir şekilde teşvik edilmesi ve cari açığın azaltılmasıdır” diye konuştu.

Türkiye yabancı fonların çekim merkezi oluyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlemelerle yatırım ortamının iyileştirilmesi, hizmet ihracının teşviki ve cari açıkla mücadele ile vergi adaletinin sağlanması gibi konuları amaçladıklarını söyledi. Şimşek yurt dışında bulunan fonların Türkiye’ye çekilmesi ve İstanbul’un finans merkezi haline getirilmesi konusunda da bazı adımların atıldığını kaydetti. Bu çerçevede, portföy yöneticilerini çekmek için önemli düzenleme yapılacağını ifade ede Şimşek, merkezi Türkiye’de bulunan portföy yöneticilerinin yurt dışında elde ettikleri kazançlardan vergi alınmayacağını vurguladı. Bu yöntemle, Türkiye’nin Lüksemburg gibi, fon çekim merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor. Şimşek, hizmet ihracı teşvik kapsamında Türkiye’de yerleşik olmayan kişilere Türkiye’de eğitim ve sağlık alanında verilen hizmetlerin de teşvik edileceğini söyledi. Şimşek “Bu kapsamdaki eğitim ve sağlık yatırımlarında elde edilen kazancın yüzde 50’si vergiden istisna edilmiş olacak” diye konuştu. Şimşek, yerleşim yeri, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan müşterilere de verilen hizmetlerden elde edilen kazancın yarısının da vergi matrahından düşülebileceğini vurguladı.

İstanbul finans merkezi olmaya daha da yaklaştı

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, düzenlemelerin İstanbul’un uluslararası finans merkezi haline getirilmesi, GSYH’nın yüzde 12’si ile rekor düşük seviyeye gerileyen yurtiçi tasarrufların artırılması, finansman kaynaklarını çeşitlendirilmesi ve vadelerin uzatılması ile girişimciliğin desteklenmesi alanlarında önemli adımlar içerdiğini söyledi. Babacan, düzenlemelerle ilgili şu bilgileri verdi:

KİRA SERTİFİKASI İMKB’DE

Ali Babacan, yeni düzenlemelerden bir diğerinin de kira sertifikası sisteminin getirilmesi olduğunu söyledi. Babacan, dünyada kira sertifikası sisteminde değerlendirilen kaynağın 170 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, “Türkiye’nin de bu piyasada yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Devlet olarak uygulamaya başladıktan sonra sistem özel sektör açısından da yaygınlaşacak. İMKB’de bu sertifikalar işlem görecek” dedi.

MELEK YATIRIMCILAR GELİYOR

Yeni bir düzenleme olarak ‘Melek Yatırımcılar’ olarak bilinen Bireysel Katılım Sermayesi uygulamasının da başlatılacağını söyleyen Babacan, tecrübe ve birikimini başlangıç veya gelişim aşamasındaki girişimlere Hazine’den bir lisans almak suretiyle aktaracak yatırımcıların, böyle bir şirkete ortak olurken koyduğu sermayenin yüzde 75’inin yıllık beyannamelere konu kazanç ve iratlarından indirmesinin öngörüldüğünü söyledi.

GİRİŞİM SERMAYESİNE KOLAYLIK

Babacan, girişim sermayesine yönelik düzenlemeler çerçevesinde de beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmamak kaydıyla, girişim sermayesi  fonu olarak ayrılan katkı paylarının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinden indirime gidilmesine imkan sağlanacağını kaydetti.

SİGORTACILIK GÜÇLENECEK

Ali Babacan, her faaliyet kolu için ayrı ayrı faaliyet harcı ödenmesi sisteminden vazgeçileceğini, bunun yerine  bunlardan sadece yüksek olanın ödenmesi uygulamasına gidileceğine işaret etti.

Türkiye’nin risk primini düşürecek

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarrufu artırmaya yönelik yeni düzenlemeleri basın toplantısıyla açıkladı. Babacan, yeni BES sisteminin tasarruf oranını artıracağını ve bunun da Türkiye’nin risk primini düşüreceğini belirterek, “BES’teki devlet katkısının bütçeye yükü ilk etapta çok yüksek olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.
  
  

Kaynak : stargazete.com
Hit : 970


BES sözleşmeleri sayıca tahminlerin altında kaldı
Otomatik katılımda pilot uygulama başarılı oldu
Yeni düzenlemelerle BES e katılım artacak
Tasarrufa en büyük katkıyı BES fonları sağlıyor
BES te aylık ödeme teşvik edilecek
Otomatik katılımda alt limit 100 lira
BES ten ayrılışlarda yüksek kesinti olmayacak
BES te yüksek kesinti haberleri tamamen hikaye
BES li sayısı 6 milyonu geçti
Dijitalleşme hayat için yeni fırsatlar sunuyor
BES e otomatik katılım çalışmaları tamamlandı
Tasarrufta altının yerini BES mi alıyor?
18 yaş altındakilere BES yolu açılıyor
Cenk Keskinel Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Mesajını Verdi
Emeklilik yatırım fonları büyümeye devam ediyor
Hazine enflasyona dirençli tahvil ihraç edecek
BES lenenlerin fon tutarı 39.3 milyar TL oldu
Emekliliğe hazır değiliz
BES e en çok katılım 35-44 yaş grubundan
BES en büyük özel birikim fonu olacak
Google dan sigortaya 32.5 milyon dolarlık yatırım
BES te yeni dönem başladı
BES te yeni dönem kesinti detayları belli oldu
Kıdem tazminatı fonunun işletilmesinde BES favori aday
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Sigorta ve Bes Platformu, www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Insurance and Individual Retirement Platform, www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr portal managers has no responsibility and bind.

Bireysel Emeklilik Sistemi - Bes - Bireysel Emeklilik Sigortasi - Bireysel Emeklilik - Emeklilik - Sgk Emeklilik - Hayat Sigortası
Medasist International © Copyright 2005