E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Emeklilik yatırım fonları büyümeye devam ediyor
  11.11.2015


Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Türkiye Sermaye Piyasası 2014 raporunda, ilk kez 2014 yılında emeklilik fonlarının portföy büyüklüğünün, menkul kıymet yatırım fonlarının toplam büyüklüğünü aştığı belirtildi. 2015 yılında emeklilik fonlarının büyümeye devam edeceği düşünülüyor. 


Türkiye Sermaye Piyasası 2014 raporu geçtiğimiz günlerde yayınlandı.  Raporda, 2014 yılında emeklilik fonlarının portföy büyüklüğünün, ilk kez menkul kıymet yatırım fonlarının toplam büyüklüğünü geçtiği belirtildi. 2012 ve 2013 yıllarında emeklilik yatırım fonları, toplam fon büyüklüğünün yüzde 40 ve yüzde 45.8’ini oluştururken, 2014 yılında bu oran yüzde 51.3 olarak gerçekleşmişti.
2014 yıl sonu itibarıyla toplam fon sayısı, 2013 yılına göre yüzde 3’lük bir azalış göstermesine rağmen, fon büyüklüğü yüzde 28.8’lik artışla 58 milyar liradan 74 milyar liraya yükseldi. Emeklilik yatırım fonları bazında bakıldığında ise, 2014 yılındaki toplam fon büyüklüğü, 2013 yılına oranla yüzde 44.2 artarak 38 milyar liranın üzerine çıkmıştı.
Emeklilik yatırım fonlarının büyüklük dağılımında en büyük payın, yüzde 33.45 ile Kamu Borçlanma Araçları (TL) fonlarında olduğu görülmekte ve söz konusu fonları, yüzde 29.8 ile esnek fonlar, yüzde 9.2 ile de likit fonlar izlemektedir.

EMEKLİLİK GELİRİ İÇİN YENİ BİR ALTERNATİF
Hazine Müsteşarlığı tarafından, kişilerin birikimleri karşılığında ömür boyu veya belirli bir süre için düzenli irat ödemesi yapmayı öngören yıllık gelir sigortalarına ilişkin usul ve esasları belirleyen “Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği” 1 Nisan 2015 tarihinde yayınlandı.
Bu yönetmelikle birlikte katılımcılara, tercih etmeleri halinde yaşadıkları sürece maaş veren sigorta ürünlerinin emeklilik ve hayat şirketleri tarafından sunulması bekleniyor. Bu ürünler yurtdışında, hemen başlayan ya da ertelenmiş olarak sunulabilmekte ve istenirse kişinin geride kalan eşine de verilmeye devam edilebilmekte.
Hayat branşında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulu sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatını kapsayan yönetmeliğe göre, yıllık gelir sigortası için faaliyet göstermek isteyen şirketler, Müsteşarlığa yazılı olarak başvuruda bulunacak. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucu, yeterli bulunan şirketler yıllık gelir sigortası sözleşmesi akdedebilecek.
Teknik faiz oranı, sigorta süresi, ürün kapsamında verilen teminatlar ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak, sigortacılık prensipleri dahilinde şirketler tarafından ihtiyatlı bir şekilde belirlenecek. Başlangıçta ürün fiyatlama aşamasında kullanılan teknik faiz oranı ile teknik karşılıklar için kullanılan teknik faiz oranı farklı olabileceği gibi, teknik faiz oranının asgari ve azami sınırları Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecek.
Yönetmeliğe göre, irat ödemeleri hemen başlayabileceği gibi en fazla beş yıl ertelenebilecek. İrat ödeme süresince veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde, erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünler sunulacak.
  
  

Kaynak :
Hit : 355


BES sözleşmeleri sayıca tahminlerin altında kaldı
Otomatik katılımda pilot uygulama başarılı oldu
Yeni düzenlemelerle BES e katılım artacak
Tasarrufa en büyük katkıyı BES fonları sağlıyor
BES te aylık ödeme teşvik edilecek
Otomatik katılımda alt limit 100 lira
BES ten ayrılışlarda yüksek kesinti olmayacak
BES te yüksek kesinti haberleri tamamen hikaye
BES li sayısı 6 milyonu geçti
Dijitalleşme hayat için yeni fırsatlar sunuyor
BES e otomatik katılım çalışmaları tamamlandı
Tasarrufta altının yerini BES mi alıyor?
18 yaş altındakilere BES yolu açılıyor
Cenk Keskinel Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Mesajını Verdi
Emeklilik yatırım fonları büyümeye devam ediyor
Hazine enflasyona dirençli tahvil ihraç edecek
BES lenenlerin fon tutarı 39.3 milyar TL oldu
Emekliliğe hazır değiliz
BES e en çok katılım 35-44 yaş grubundan
BES en büyük özel birikim fonu olacak
Google dan sigortaya 32.5 milyon dolarlık yatırım
BES te yeni dönem başladı
BES te yeni dönem kesinti detayları belli oldu
Kıdem tazminatı fonunun işletilmesinde BES favori aday
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Sigorta ve Bes Platformu, www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Insurance and Individual Retirement Platform, www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr portal managers has no responsibility and bind.

Bireysel Emeklilik Sistemi - Bes - Bireysel Emeklilik Sigortasi - Bireysel Emeklilik - Emeklilik - Sgk Emeklilik - Hayat Sigortası
Medasist International © Copyright 2005