E-mail adresinizi bırakarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.


Yeni düzenlemelerle BES e katılım artacak
  24.07.2016


Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki şirketler, kesintilerin düşürülmesiyle başlayan ve BES 3.0 olarak adlandırılan yeni dönemde bu düşüşü lehlerine çevirmeye çalışacak. Şirketler ayrıca, pilot uygulamasına geçen yıl başlanan ve artık yurt çapında yürürlüğe girmesi beklenen otomatik katılım rüzgarını da arkalarına alacak. 18 yaş altındakilerin sisteme girmesi yasalaşırsa, BES’in yelkenleri iyice şişecek. 


Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) 12 yıldan uzun bir süre geride kalırken sistemdeki toplam fon tutarı 50 milyar liraya yaklaştı. Bu rakamın yaklaşık 44 milyar lirası katılımcıların biriken fonlarından gelirken, 5 milyar lira civarında bir bölümü de devlet katkısından geldi. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 6.1 milyonu buldu.
Sistemle ilgili değerlendirmede bulunan BES şirketi yöneticileri, BES 3.0 olarak da tanımlanan yeni dönemdeki düzenlemelerin katılımcı sayısını daha da artıracağı görüşünde. Kesintilerdeki düşüşün sisteme girişleri artırması ve uzun süreli katılımı teşvik etmesi öngörülüyor. Ayrıca, sistemin ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratılmasında ve tasarruf oranlarının artırılarak cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynamaya devam edeceği düşünülüyor.
Sistemdeki bir başka beklenti ise otomatik katılım. Uzun süredir üzerinde çalışılan ve pilot uygulamaları sürdürülen otomatik katılımın artık yurt çapında devreye alınması bekleniyor. Bu yeni uygulama ile işe yeni başlayan herkesin BES’e zorunlu olarak katılacak. Sistemde devam edip etmemek katılımcının kararına bırakılacak. Herhangi bir şirket, yeni başlayan çalışanına tıpkı SGK’sını yapar gibi bu kez de BES’ini yaptıracak. Bu yeni uygulamanın şirketler açısından en büyük avantajı olarak sisteme giriş maliyetlerini düşürmesi gösteriliyor. Sistemin başlanmasıyla birlikte BES’te katılımcı ve tasarruf oranlarının yükselmesi bekleniyor.
BES’teki en temel sorun olan sistemdeki katılımcıların çıkış oranının yüksek olması düşünüldüğünde, sistemin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin sağlanmasında otomatik katılımın gerekli bir uygulama olduğu vurgulanıyor.
Sistemle ilgili bir başka beklenti de 18 yaşın altındakilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılması. Bu uygulama yürürlüğe girdiğinde emeklilik şirketleri için yeni bir pazar fırsatının doğması ve bu projelerin ekonomi ve sektörü için olumlu katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

VAKIF EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ MEHMET BOSTAN: Farklı dağıtım kanallarıyla BES’te verimlilik daha da artacak

“BES kesintilerinin düşürülmesi şirketleri zora soksa da, bu düzenlemeler sistemin tabana yayılmasına ve sektörde potansiyel müşteri artışına katkı sağlayacaktır. Tüm bu değişim ve dönüşüm beraberinde şirketleri yeniliğe, farklı dağıtım kanalları bulmaya, verimliliklerini artırmaya yöneltecektir.”

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Mehmet Bostan, BES’in katılımcı sayısının artması ve tasarruf fonlarının yükselmesiyle 12 yıl içerisinde hızla büyüdüğünü kaydetti. Sisteme gelen düzenlemenin, bireysel emeklilik şirketlerini mali açıdan zora sokabileceğini belirten Bostan, “Özellikle şirketlerin satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri ve şirket operasyonlarına yaptığı harcamalar kesintilerin düşürülmesi sebebiyle artış gösterecektir. Ancak bu düzenlemeler sistemin tabana yayılmasına ve sektörde potansiyel müşteri artışına katkı sağlayacaktır. Emeklilik fonları da hacimsel olarak çok daha fazla büyüyecektir. Tüm bu değişim ve dönüşüm beraberinde şirketleri yeniliğe, farklı dağıtım kanalları bulmaya, verimliliklerini artırmaya yöneltecektir” şeklinde konuştu.
Bostan sözlerine şöyle devam etti: “Sigorta şirketleri için müşteri memnuniyeti, bilgi teknolojilerine yapılacak yatırımlar, insan kaynağının güçlendirilmesi ve satış sonrası hizmetlerin detaylı bir şekilde gözden geçirilmesi 2016’nın esas konularından olacaktır.”

‘HAYAT SİGORTALARI İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURULMALI’
Mehmet Bostan, “Türkiye’de hayat branşındaki potansiyelin değerlendirilebilmesi için farkındalık oluşturmamız şart. Sektör olarak banka sigortacılığı dışında, risk ürünlerinin satılmasını teşvik edecek, farklı riskleri teminat altına alacak rekabetçi yeni nesil ürünlere yönelmeliyiz. Bu çeşitlilik pazarın daha hızlı büyümesini sağlayacaktır. Ayrıca BES’te olduğu gibi hayat sigortalarında da devlet katkısı kadar görünür uygulamalar üzerinde çalışmamız gerekiyor” dedi.
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde şirketlerin kârının azalmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Bostan, mevcut müşteri portföyünün korunması ve katılımcının sistemde kalması için stratejilerin oluşturulması konusunda 5 yıllık bir aksiyon planının çizilebileceğini düşündüklerini söyledi. Bostan sözlerine şunları ekledi: “Hayat ürünleriyle bireysel emeklilik planlarının birlikte satışa sunulduğu (bundle) ürünler oluşturarak BES pazar payının korunabileceği görüşündeyiz.”
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin Türkiye’de yeni bir sektör olduğunun altını çizen Bostan, sistemin büyümesini sürdürecek önemli parametrelere sahip olduğunu belirtti. Bostan, sektörün BES’e olan ilgisinin 2016’da ve sonrasında artarak devam edeceğini düşündüğünü kaydetti.
Otomatik katılımın, geniş kitleleri kolaylıkla bireysel emekliliğe katacağını belirten Mehmet Bostan, bunun ülkemizde tasarruf açığını azaltacak bir uygulama olduğunu söyledi. Bostan, “Otomatik katılım tasarruf açığının kapatılması, sosyal güvenlik yükünün azaltılması ve ekonomiye sağlanan kaynakların dalgalanmaları önleyici bir stabilizatör görevi yapabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ancak hedeflenen bu amaçlara ulaşabilmek için uygulanacak otomatik katılım modelinin en baştan doğru kurgulanması gerekiyor” dedi.

 

ZİRAAT EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ FİKRETTİN AKSU: Otomatik katılımla tasarruf bilinci gelişecek

“Zorunlu BES uygulaması gençlere yönelik bir çalışma olduğu için uzun vadede tasarruf alışkanlığı kazandıracak. Devlet katkısının büyük bir ivme kazandırdığı BES’te bu kez de otomatik katılım uygulaması ile benzer bir ivmenin yakalanacağını söyleyebiliriz.”

Ziraat Emeklilik Genel Müdürü Fikrettin Aksu, yeni düzenlemeyle birlikte geçmişe göre kesinti oranlarının düşürülerek sistem katılımcılar için daha cazip hale getirildiğini söyleyerek, “Kesintilerdeki bu düşüşün sisteme girişleri artıracağını ve uzun süreli katılımı da teşvik edeceğini öngörüyoruz. Konuyu makro açıdan ele aldığımızda ise Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratılmasında ve tasarruf oranlarının artırılarak cari açığın azaltılmasında önemli bir rol oynamaya devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.
Aksu, otomatik katılımla ilgili düşüncelerini ise şu şekilde açıkladı: “2013 yılında devlet katkısının etkisiyle rekor büyümesini yaşayan BES, 2016 yılında başlatılan yeni kesinti oranları ile birçok ülkede var olan “Otomatik Katılım” uygulamasının ülkemizde de başlatılması ile yeni bir ivme kazanacaktır. Bu yeni uygulama ile işe yeni başlayan herkesin BES’e zorunlu olarak katılması söz konusu olmakla beraber sistemde devam edip etmemek katılımcının kararına bırakılacaktır.  Herhangi bir şirket, yeni başlayan çalışanına tıpkı SGK’sını yapar gibi bu kez de BES’ini yaptıracaktır. Zorunlu BES uygulamasının daha çok gençlere yönelik bir çalışma olması sebebiyle uzun vadede tasarruf alışkanlığını kazandıracağını söylemek mümkün. Devlet katkısının büyük bir ivme kazandırdığı BES’te bu kez de otomatik katılıla benzer bir ivmenin yakalanacağını söyleyebiliriz.”

HAYAT BRANŞI GÜNDEMDE
Kesintilerin ilk 5 yıl ve brüt asgari ücretin %8.5’i ile sınırlandırılmasının emeklilik şirketlerinin kârâ geçmesini daha da uzattığını belirten Aksu, “Gelirlerini artırmak isteyen şirketler eğitim sigortası, tehlikeli hastalıklar, gelir koruma gibi farklı hayat sigortası ürünlerini yeniden gündemlerine almaya başladı. Kuşkusuz bu ürünlerin satış ve pazarlamasındaki dağıtım kanalı maliyeti belirleyici bir unsur olacaktır. Bu çerçevede, zaman ve maliyet avantajı sağlayan alternatif satış kanallarına daha çok ağırlık verileceği kanaatindeyim” dedi.

 

KATILIM EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ AYHAN SİNCEK: Kesintilerin düşürülmesi katılımcı sayısını artırır

“BES kesintileriyle ilgili düzenlemeyle şirketlerin zarar edeceği düşünülse de, kesintilerin düşürülmesi sayesinde sistem katılımcılar için daha da elverişli hale gelecek. Bu sayede Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki şirketler daha fazla katılımcı kazanmış olacak.”

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2016 yılının bireysel emeklilik şirketleri için olumlu bir yıl olacağını belirtti. Sincek, BES kesintileriyle ilgili düzenlemenin katılımcılar açısından sistemi daha elverişli hale getireceğini, bu sayede bireysel emeklilik şirketlerinin daha fazla katılımcı kazanacağını söyledi. BES düzenlemelerin yanı sıra sistemle ilgili yeni  çalışmalardan birinin 18 yaş altı bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılımıyla ilgili olduğunu vurgulayan Sincek, “Ülkemizde çalışan sayısı 20, 25 milyon civarında. Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katılım sayısı 6 milyon, 18 yaş altı bireylerin de sisteme dahil edilmesi de katılımcı sayısını artıracak. Bu uygulama yürürlüğe girdiğinde emeklilik şirketleri için yeni bir pazar fırsatı yaratacak. Bu projeler ekonomimiz ve sektörümüz için olumlu katkılar sağlayacaktır” diye konuştu.
Türkiye’de tasarruf oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Sincek, “Otomatik katılım sisteminin asıl amacı kurumsal alanda katılımcı sayısını daha da artırmak ve sistemi tabana yaymak. En büyük BES pazarlarından birine sahip olan İngiltere’de bu sistem uygulandı ve başarıya ulaşıldı. Bu sistemin şirketler açısından en büyük avantajı, sisteme giriş maliyetlerini düşürmesidir. Bu sisteme başlanmasıyla birlikte BES’te katılımcı ve tasarruf oranlarının yükseleceğine inanıyorum” dedi.

‘HAYAT SİGORTALARI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR’
Ayhan Sincek, “Sektör hayat sigortacılığından elde edilen gelirlerle ayakta duruyor. Hayat üretimi, BES’i günümüze kadar fonlamamıza yardımcı oldu. Bu açıdan hayat sigortacılığı kritik bir önem taşıyor” şeklinde ifadelerde bulundu.
Katılım Emeklilik olarak faizsiz sigortacılık alanında faaliyet gösterdiklerine değinen Sincek, “Şirket olarak 1.5 yılda aldığımız yoldan memnunuz. Hayat sigortacılığı alanında da ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz ve faizsiz ürün gamında sektöre liderlik yapıyoruz” diye konuştu.
  
  

Kaynak :
Hit : 156


BES sözleşmeleri sayıca tahminlerin altında kaldı
Otomatik katılımda pilot uygulama başarılı oldu
Yeni düzenlemelerle BES e katılım artacak
Tasarrufa en büyük katkıyı BES fonları sağlıyor
BES te aylık ödeme teşvik edilecek
Otomatik katılımda alt limit 100 lira
BES ten ayrılışlarda yüksek kesinti olmayacak
BES te yüksek kesinti haberleri tamamen hikaye
BES li sayısı 6 milyonu geçti
Dijitalleşme hayat için yeni fırsatlar sunuyor
BES e otomatik katılım çalışmaları tamamlandı
Tasarrufta altının yerini BES mi alıyor?
18 yaş altındakilere BES yolu açılıyor
Cenk Keskinel Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Mesajını Verdi
Emeklilik yatırım fonları büyümeye devam ediyor
Hazine enflasyona dirençli tahvil ihraç edecek
BES lenenlerin fon tutarı 39.3 milyar TL oldu
Emekliliğe hazır değiliz
BES e en çok katılım 35-44 yaş grubundan
BES en büyük özel birikim fonu olacak
Google dan sigortaya 32.5 milyon dolarlık yatırım
BES te yeni dönem başladı
BES te yeni dönem kesinti detayları belli oldu
Kıdem tazminatı fonunun işletilmesinde BES favori aday
 
MEDASIST INTERNATIONAL
Medasist International Tv Medasist International World Medasist International Haber Medasist International Sigorta ve Bes
www.newsfromturkey.tv www.medasist.com www.saglik-sigortasi.com www.sigortabilgiservisi.com
www.turkishnews.tv www.travelassisturkey.com www.sagliksigortamiz.com www.sagliksigortasi.info
www.investinturkey.tv www.newsfromturkey.net www.sagliksigortacimiz.com www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr
www.isvehayat.tv www.fromturkeywithlove.org www.acilsagliksigortasi.com
www.sigortanet.tv   www.seyahat-sigortasi.net
Medasist International Sektörel Medasist International Business  Medasist International Bulletin
www.turksektorel.net Travel Assistance www.sigortabilgiservisi.net
www.turksektorel.tv Business Life www.newsfromturkey.org
  Education www.turksektorel.org
     
     

Medasist International tüm kullanım hakları ile ilgili yasalara, kanunlara ve bunlarla birlikte tüm etik kurallara tamamen uymakta ve saygılıdır.Medasist International’a ait bu ve tüm portallarda kaynak gösterilerek yer alan tüm bilgi, haber, araştırma içerikli yazı ile videolar tamamen güvenilir,olduğuna inanılan, halka açık olduğu ve tüm toplumun paylaştığı bilinen bir haber içeriği olmasıyla birlikte acil haber özelliğini kaybederek telif hakkı kullanım özelliği olmayan yada ilgili içeriğin bu özelliğini kaybetmiş olduğu düşüncesiyle ,kaynağı ve varsa yazarı yada ilgili haberi düzenleyen kişinin belirtildiği bilgilerden oluşmaktadır.Medasist International platformlarında kaynak gösterilerek yayınlanan tüm yazılı ve görsel içerikler ilgili kaynağa aittir,bu içeriklerin başkaları tarafından kopyalanması durumunda tüm sorumluluk kopyalayan kişi yada kuruma ait olacaktır. Tüm içerik ve videolarla ilgili hatalı kullanım, hatalı bilgiden kaynaklanan sorunlarda haber kaynağı yada ilgili haberde geçen kişi yada kurumlardan gelen geçerliliği kanıtlanmış yazılı talepler doğrultusunda tüm içerik ve videolar gerektiği şekilde değiştirilebilir yada yayından tamamen kaldırılabilir.Medasist international tüm etik kullanım haklarına saygı göstermektedir.Medasist International Platformlarında yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Tüm kaynak belirtilerek alınan haberler,araştırmalar,yazılı ve görsel tüm içeriklerden oluşabilecek bilgilerin hataları,eksikleri ve yatırım amaçlı kullanılmasıyla ilgili Medasist International Sigorta ve Bes Platformu, www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr portalı yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Medasist International abides and complies fully with all ethic rules as well as legislation, laws related with all rights of usage. All information, news, research texts and videos included in this and all portals of Medasist International with referencing the source thereof are comprised of information provided by its source and if any, its author or any person reporting such relevant news with the consideration of that no copyright is to be applied or the relevant content has lost its such nature because it has lost its urgent news nature even though it is a news content that is believed to be fully reliable, and open to public and known as to be shared by the whole community. All written and audio contents published on Medasist International platforms by referring the source thereof belong to such relevant source, and in case such contents are copied by third parties, all responsibility rests on the person or body that makes copying. In cases arising from misuse of all contents and videos and from misinformation, according to written requests proven to be valid from the news source or those people or bodies whose names are mentioned in such news may, all contents and videos be replaced duly or taken off from the broadcasting totally. Medasist International respects to all ethical right of usage. Information included in Medasist International Platforms is not in the scope of investment consultancy.Regarding mistakes, deficiencies and usage for investment purposes on and of all information comprised of any news, researches, written and audio contents quoted with references, Medasist International Insurance and Individual Retirement Platform, www.bireyselemekliliksistemi.gen.tr portal managers has no responsibility and bind.

Bireysel Emeklilik Sistemi - Bes - Bireysel Emeklilik Sigortasi - Bireysel Emeklilik - Emeklilik - Sgk Emeklilik - Hayat Sigortası
Medasist International © Copyright 2005